Struktur

Struktur Organisasi Tim Penggerak PKK Kota Depok

Pembina : Walikota Depok

Ketua               :  Hj. Elly Farida
Wakil Ketua I   :  Martha Catur, SH
Wakil Ketua II  :  Hj. Diah Anggaraini, SH, MM
Wakil Ketua III :  Dra. Hj. Sry Ayu Rahayu, MM
Wakil Ketua IV :  Hj. Siti Fathima

Sekretaris              :  Dra. Ucu Curlasih
Wakil Sekretaris I  :  Hj. Yurika Warninda, A.MD
Wakil Sekretaris II :  Hj. Menik Kustiningru, A.MD
Wakil Sekretaris III : Hj. Dwi Imanti, S.SI
Bendaraha             : Ir. Hj. Desy Hertiansyahyana
Wakil Bendahara   : Evi Kusmartini

POKJA I
Ketua          :  drg. Hj. Dewi Ikawati
Sekretaris   : Marlina, S.SI
Anggota :

  1. Hj. Zahriyah
  2. Hj. Linda Gondewa, S.Ag

POKJA II
Ketua        : Ir. Hj. Agustina Wulandari, M. PSIT
Sekretaris : Hj. Rina Nurbaeti, SE
Anggota :

  1. Etty Septiani, S.Sos 
  2. Hj. Retno Susilowati, S.Pd

POKJA III
Ketua        : Ir. Hj. Enny Fitri, M.Si
Sekretaris : Hj. Erna Maulina Rachman
Anggota :

  1. Hj. Titin Rustini
  2. Hj. Eva Amelia, SE

POKJA IV
Ketua        : Hj. Merlina Hidayani
Sekretaris : Hj. Kristriana Setyaningsih, S.Si. Apt.
Anggota :

  1. Hj. Nur Aini
  2. dr. Hj. Ani Irawati


POKSUS  LKP :
1. Hj. Romlah
2. Hj. Lin Suparlin
3. Hj. Kustinah

KOPERASI :
1. Hj. Tjutju Rahmah
2. Hj. Maliami

Related posts

Program

10 Program Pokok PKK 1. Penghayatan dan Pengamalan PANCASILA Pancasila  adalah  landasan  ideologi  negara  Indonesia,  dan  terdiri  dari  5...

Tupoksi

Tujuan dan Pengorganisasian PKK Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang...